Guide til indkøb af nyt tag

Dan et overblik

Dan et overlbik når du skal købe nyt tag.

Det kan virke uoverskueligt at skulle købe nyt tag. Der er mange ting, man skal have styr på, både før og under forløbet. Her guider vi dig igennem alt hvad du bør overveje, når du skal have nyt tag på huset.

Det første man skal gøre er at danne dig et overblik over opgaven. For at kunne træffe de bedste valg, skal man ikke blot vide hvilken opgave man skal have løst, men helst også være bevidst omkring de mange muligheder et nyt tag giver. Et nyt tag behøver nemlig ikke blot være en udskiftning af det gamle til et tilsvarende. Der er mange spændende tiltag, man kan tage sig. Det er nu muligheden byder sig, og den kommer sandsynligvis kun denne ene gang.

De mange overvejelser når man skal have nyt tag

Man bør blandt andet overveje, om man ønsker at berige et nyt tag med en eller flere funktionelle forbedringer. Det kan være alt fra solcelleanlæg og ovenlysvinduer til kviste og altaner. Man kan også vælge at benytte lejligheden til at forbedre loftsrummet, eventuelt ved at omdanne det til beboeligt areal. Går man hele vejen, kan man bygge en helt ny førstesal på huset, før der kommer nyt tag på.

Der skal vælges materialer til tagbeklædningen, inklusiv hvilken type teglsten du vil bruge. Et nyt tag skal gerne bestå i årtier, så det er naturligvis et spændende og vigtigt valg i sig selv, bare at vælge hvilken farve det skal have.

Der er mange typer teglsten at vælge imellem, når man skal vælge tegl til et nyt tag. De to mest almindelige typer er vinge- og falstagsten. Vingetagstenen er den klassiske teglsten, som vi kender fra hele landet. Den ses på de fleste af de cirka 125000 murermestervillaer, der blev bygget i første halvdel af det tyvende århundrede. Falstagsten kom først til Danmark i nyere tid, og tilbyder flere markante fordele. Den er nemmere at lægge et nyt tag med, hvilket resulterer i en lavere arbejdsløn, og så er den så tæt, at man helt kan undgå at skulle bruge et undertag.

Det er ikke nok blot at vælge type og farve, når man skal vælge beklædningen til et nyt tag. Ting som størrelse, overfladetype og kvalitet er også meget vigtige, foruden forstås pris og garanti. Efterisolering er også påkrævet per bygningsreglementet, så den skal også planlægges optimalt. Det kan være svært at danne sig et komplet overblik over de mange muligheder, hvis man ikke er inde i faget. Vi plejer at foreslå at man tager en god lang køretur omkring i villakvarterene og kigger på andre folks huse og hvilke tage de har, for at lade sig inspirere.

Guide til køb af nyt tag

Husk at undersøge reglerne før du køber nyt tag

Det er her vigtigt at pointere, at der findes regler for, hvordan et nyt tag må se ud. Alle kommuner i Danmark har en lokalplan med retningslinjer, som man skal følge. Dette gælder både hvilken tagbeklædning, man må bruge, men især også hvor højt taget må være. Hvad enten det er med eller uden ny førstesal, er det vigtigt at undersøge dette først. Husk at det kan tage op til et halvt år at få endegyldigt svar, alt efter hvilken kommune man befinder sig i, så undersøg i god tid hvilke regler der gælder for huse der skal have nyt tag i netop dit område.

Få et realistisk pristilbud ved hjælp af en omhyggelig arbejdsbeskrivelse

Når du har fundet frem til hvad man kunne tænke dig, er næste skridt at indhente pristilbud. Det er klart, at prisen ofte har en vis betydning for hvilke drømme, der kan udleves i virkeligheden, når det kommer til at vælge nyt tag til huset.

Sørg for at få udarbejdet en udførlig arbejdsbeskrivelse. Denne bruges til at indhente pristilbud fra håndværkere og entreprenører. Det er vigtigt at de tager stilling til samme løsningsmodel, når de skal give et tilbud på hvad et nyt tag skal koste. På den måde er man sikker på at man sammenligner nøjagtige samme opgave.

Lad Compara hjælpe dig gennem processen

Her kan det være utroligt givtigt med professionel vejledning, der varetager dine interesserer. Compara er et firma, der specialiserer sig i at hjælpe privatkunder med at få nyt tag på huset. De består af arkitekter, bygningskonstruktører og civilingeniører, der alle har rig erfaring netop med tagløsninger.

Compara hjælper med at vurdere hvad den bedste løsningsmodel for et nyt tag på dit hus er. Når i er blevet enige om opgavens art, udarbejder de en professionel arbejdsbeskrivelse, med alle detaljer påført, og – hvad lige så vigtigt er – ingen glemt. Denne sendes ud til et netværk af entreprenører, der byder ind på opgaven. De tre-fire bedste tilbud på et nyt tag samles sammen og præsenteres for dig, inklusiv referencer fra håndværkernes andre fuldførte projekter.

Vi samarbejder kun med de dygtigeste entreprenører

Da Compara har et længerevarende samarbejde med et netværk af de dygtigste og mest velrenommerede håndværkere, ved de præcis hvem de skal tale med for at få lavet et nyt tag til netop dit hus. Pristilbudene som de får er lave af flere grunde. For det første er det kun de dygtigste håndværkere, Compara tager kontakt til. Modsat hvad nogle måske tror, er mange af de dygtige, velrenommerede håndværkere også blandt de billigste. Det er netop fordi de er så dygtige og effektive, og undgår fejl og byggesjusk, at et nyt tag kan lægges på kortere tid end gennemsnittet. Arbejdsperioden er derfor kortere, hvilket betyder et billigere tag til kunden. En anden god grund til at priserne er lave, er at håndværkerne kan have stille perioder uden arbejde. Compara er ajourført med hensyn til diverse entreprenøres projekter og generel travlhed, og sørger for at kontakte de bedste entreprenører med god tid til nye opgaver. Entreprenørerne byder så selv gerne ind med et fordelagtigt tilbud på et nyt tag, for at undgå at stå med en tom ordrebog. Desuden ved de, at Compara sender samme opgave ud til deres konkurrenter, og at de kun fremlægger de bedste tilbud for dig, kunden.

Du får det bedste tilbud

Alt dette betyder, at et tilbud på et nyt tag indhentet af Compara med stor sandsynlighed er det billigste og bedste man kan opstøve. Det er også derfor, at Compara arbejder men den forretningsmodel, de gør. Både trin et, rådgivningsmødet, og trin to, udarbejdelse af arbejdsbeskrivelsen samt indhentning af priser, er gratis. Kan du efter modtagelsen af tilbuddet selv finde et nyt tag billigere andetsteds, har det ikke kostet dig en krone. Det viser sig dog som regel altid, at tilbuddet er det bedste du kan finde, også efter Comparas beskedne honorar er inkluderet.

Når valget er taget med hensyn til hvilken entreprenør du vil bruge til at bygge nyt tag på dit hus, skal der udfærdiges en såkaldt enterprisekontrakt. Her skal der vælges i mellem de forskellige enterpriseformer: fagenterprise, hovedenterprise og totalenterprise. Kort fortalt er det tre forskellige løsninger for byggeprojekter, der hver især giver kunden forskellige grader for ansvar for projektet, med alt hvad det indebærer af styring og koordinering. Naturligvis er der sammenhæng mellem pris og ydelse, og også her kan Compara træde til og fungere som professionel rådgiver, der varetager dine – og ikke håndværkerens – interesser.

Valg af kontrakt

Kontrakten skal tage højde for samtlige aspekter, et nyt tag projekt indbefatter. Er du ikke selv ekspert på området, er der mange faldgruber, man kan falde i, hvis du selv skal stå for udarbejdelsen af kontrakten. Det kan eksempelvis være ukomplette arbejdsbeskrivelser, således af håndværkeren er nødt til at udføre ekstraarbejder, der ikke er specificeret på forhånd. Det kan være overseelser af vigtige emner såsom hvem der står for bortafskaffelsen af det gamle tag, eller hvilke forhold der skal gælde for håndværkerne mens arbejdet står på, heriblandt adgang til toilet, el og vand. Endnu engang en god grund til at få professionel hjælp til når der skal bygges et nyt tag. Et tilbud på nyt tag kan nemt se billigere ud end det i virkeligheden er.

Intet er glemt

Tegner du en kontrakt på et nyt tag med hjælp fra Compara, kan du vide dig sikker på at der ikke er glemt noget, og at du ikke bliver snydt. Som nævnt er det Comparas job at varetage dine interesser, ikke håndværkerens. Det betyder blandt andet, at Compara sørger for at betalingsbetingelserne beskytter dig, for eksempel ved at arrangere at betalingerne til håndværkerne først sker i forbindelsen med den gradvise udførelse af arbejdet. Den sidste rate, som rådes at være på mindst femten procent af den samlede pris på et nyt tag, tilbageholdes indtil byggeriet er endeligt godkendt af byggelederen. Også tidsplanen er vigtig at have fastlåst, med daglig straf bod til entreprenøren for overskridelser. Sidst men ikke mindst er det vigtigt med en klausul omkring ekstraarbejder på et nyt tag, der gør at entreprenøren ikke kan bede om betaling for ting, der ikke er skrevet under på i forvejen.

Kvalitetssikring

Slutteligt er der mulighed for at få kvalitetssikret et nyt tag af Compara. Dette kan i øvrigt gøres, selv om du ikke benyttede dig at deres tagtilbud, men i stedet selv fandt din egen entreprenør.

En kvalitetssikring går ud på, at Compara fungerer som kontrollant af byggeriet. De gennemgår taget mellem hver fase af byggeriet, og holder skarpt øje med de steder, hvor der erfaringsmæssigt opstår flest problemer. Deres erfaring som kontrollant er flere hundrede byggeprojekter gør, at de er særdeles veludrustet til at løse problemerne, før de opstår.


© Nyt-Tag.dk | En del af Compara A/S | info@compara.dk