Oplagte forbedringer der er værd at overveje, når man skal have nyt tag

Der er klare økonomiske fordele at hente ved at få lagt nyt tag – altså udover selve værdistigningen i huset, der ofte gør det rentabelt i sig selv, især med henblik på videresalg. Klimavenlige huse bliver stadigt mere eftertragtede, ikke mindst på grund af deres lavere nettoydelse. Herunder er nogle af de miljøvenlige ting, der især er oplagte at overveje, når man alligevel skal have nyt tag.

Efterisolering af nyt tag

Oplagte forbedringer ifb med nyt tag

Isoleringsevnen på et hus er ikke blot altafgørende for udgifterne til varmeforbruget, men også en stor del af fornøjelsen af overhovedet at bo i huset. Et dårligt isoleret hus har kolde overflader, der giver træk og forårsager fugt og mug – og i værste tilfælde skimmelsvamp. Da varme stiger opad, siger man, at isolering skal forbedres oppefra og ned. Taget er det sted på huset, hvor der er størst varmetab. Et nyt tag med en moderne efterisolering er altså det oplagte sted at starte, hvis du gerne vil forbedre disse forhold.

Vi kender alle forskellen på at opholde sig i et moderne, velisoleret hus, kontra et lidt ældre hus der ikke endnu er blevet opgraderet på det område. Der er en markant forskel på indeklimaet i et hus der har nyt, efterisoleret tag, isolerede gulve, hulmurisolerede vægge osv., og et hus, det ikke nyder disse fordele. At bo i et velisoleret hus med nyt tag, hulmurisolation med videre, er en helt anden oplevelse, end at bo i et dårligt isoleret hjem. Udtrykket ”fodkoldt” giver ikke mening i et moderne hjem, der har fået nyt, efterisoleret tag og energivenlige ruder med mere, men er desværre reglen snarere end undtagelsen i et lidt ældre hjem – i hvert fald under den kolde halvdel af året, som vi kun kender alt for godt i Danmark.

Større krav

Energikrisen i 70erne førte til en strammere lovgivning omkring isoleringskrav i 1977, regler der blev skærpet igen både i 1995 og 2006. Det gældende bygningsreglement kræver minimum 300mm isolering i taget, såfremt det er rentabelt – hvilket det så godt som altid er, når man lægger et nyt tag. Disse regler skal ikke blot følges, når man lægger nyt tag, men også hvis man udfører reparationer, der har indvirkning på taget.

Grunden til, at reglerne konstant skærpes, er at det viser sig med større og større tydelighed, hvordan det kan betale sig rent økonomisk at isolere ordenligt, hvad enten det gælder et nyt tag, gamle mure, gulvet eller kælderen. At miljøet også gavner gevaldigt på at huse har et markant lavere energiforbrug er naturligvis noget, der gavner os alle, både nu og i al fremtid.

Den sunde økonomi

Vælger man at lægge nyt tag, kan det heldigvis betale sig rent økonomisk at få det efterisoleret, så på den måde er reglerne ikke til gene. Selv hvis man låner hele beløbet, som en efterisolering af et tag koster – hvad enten det et nyt eller ej – vil den umiddelbare besparelse på varmeregningen være større end eksempelvis ratebetalingerne et 30 års fastforrentet lån lyder på. Man sparer altså penge med det samme, når man vælger at få forbedret isoleringen på sit tag.

Har man et gammelt tag, vil det som regel kunne betale sig at efterisolere det, såfremt den gamle isolering er på 200mm eller mindre – hvilket som oftest er tilfældet for huse, der er bygget før 2006. Kun i forbindelse med fredede eller bevaringsværdige bygninger kan der være et problem med at få lov til at få efterisoleret.

Taget er det oplagte sted at starte

Hvor nemt det er at efterisolere et gammelt tag svinger meget fra hus til hus. Er der helt åbent på et uudnyttet loft, er det nemt at lægge nyt efterisolering ind, endda uden at genere resten af boligen. I det tilfælde vil man sagtens kunne gøre det hele selv, i det tempo man vil, og derved spare næsten hele håndværkerregningen. Det er det nemmeste og mest oplagte sted at efterisolere et hus. Husk blot at beskytte dig ordenligt mod støv og materialer som glasuld og stenuld. Nogle dele af arbejdet, såsom indblæsning af isolering, bør dog altid udføres af en erfaren isolatør. Ligeledes er det altid en god ide med en vurdering af en byggesagkyndig, før man påbegynder nogen som helst former for store reparationer i hjemmet, det være sig den helt store operation med at få lagt nyt tag, til den simpleste form for efterisolering.

Er isoleringen gemt væk under taget, eller der er meget højt til loftet, eksempelvis fra en stue med loft til kip, er det straks mere besværligt, krævende og dyrt. I sådanne tilfælde venter de fleste indtil den dag der alligevel skal nyt tag på, eller muligvis en tagrenovering.

Stigende energipriser gør kun alt dette mere relevant. Læs eventuelt mere på https://www.goenergi.dk/forbruger/boligtjek, hvor du også kan lave dit eget boligtjek.

Solcelleanlæg er mere rentable end nogensinde

Der er mange ting at overveje ifb med nyt tag

Hvis du skal have nyt tag på din bolig, er det oplagt at overveje at få etableret et solcelleanlæg.

Faldende priser på solcelleanlæg, der bliver stadigt mere effektive, sammenkoblet med de stigende priser på el, gør at rentabiliteten ved at sætte et solcelleanlæg på et nyt tag hurtigt er steget så meget, at det efterhånden er et decideret oplagt valg.

Installering af et nyt solcelleanlæg på et tag koster typisk mellem kr. 100.000 og 150.000, alt efter hvor stort det er. Størrelsen afhænger naturligvis af behovet, men også hvor og hvordan anlægget kan placeres. Den mest hensigtsmæssige placering er på et sydvendt tag, der hælder 45 grader, men det kan sagtens virke andre steder også. En typisk årlig besparelse af et sådan nyt anlæg vil ligge på omkring kr. 10.000 – 11.000, hvorfor tilbagebetalingstiden er på ca. 10-14 år. Solcelleanlæggets levetid er til gengæld 25 år eller mere, hvilket i sidste ende betyder en profit på mere end hvad det kostede at etablere til at starte med. Man fordobler så at sige sin investering, minimum. Der er endda mulighed for at afskrive investeringen i skat, og få fradrag for installationen via Boligjobordningen. Tager man stigende elpriser med i beregningen – hvilket ikke er noget nyt: de er steget med 4% om året de sidste tolv år – bliver det kun endnu mere voldsomt, hvor meget man kan spare.

Stigende interesse

Undersøgelser viser da også, at danskerne i stigende grad er ved at få øjnene op for de klare økonomiske fordele, der er ved at få etableret et solcelleanlæg på taget. Tag for eksempel den seneste undersøgelse fra Go Energi, der viser at næsten dobbelt så mange danskere vil hellere investere i solceller, frem for et nyt køkken.

Det er især i forbindelsen med at få lagt nyt tag, at der ofte bliver etableret solcelleanlæg. Det koster lidt mindre, da der allerede er nem adgang til taget, man kan (hvis det er et indbygget anlæg) spare pengene til tagbeklædningen og lægningen deraf, eller man undgår at spilde penge på at fjerne ellers udmærket tagbeklædning, men det er bestemt ikke en afgørende faktor for om det kan betale sig. Der er masser af penge at spare på at få et nyt solcelleanlæg på sit tag, hvad enten det er i forbindelse med en tagrenovation, lægning af nyt tag, eller alene for anlæggets skyld.

Andre muligheder når man skal have nyt tag

Et andet alternativ, der især er værd at overveje når man alligevel er ved at få lagt nyt tag, er at få etableret solvarme. Solvarme gør meget for reduceringen af CO2 udslip – så meget, at regeringen nu yder tilskud i forbindelse med udskiftning at gamle oliefyr, til fordel for for eksempel solvarme. Tilskuddet tager form af en fradragsmulighed, som påføres selvangivelsen.

En anden mulighed er at bruge jordvarme til at bekæmpe høje varmeregninger. Tag et gammelt, slidt oliefyr, og byt det ud med et nyt jordvarmeanlæg, så skærer man hurtigt halvdelen af varmeregningen. Kan man selv klare havearbejdet, hvor slangerne skal løbe under jorden, bliver det endnu billigere. Også her er der siden 2010 blevet ydet statstilskud.

Book et uforpligtende møde

Ovennævnte emner er blot nogle få af de ting, der er værd at overveje, når man skal have nyt tag. Book et uforpligtende møde med en af vores rådgivere, for at høre mere om alle fordelene du kan opnå. Vores professionelle assistance med hensyn til arbejdsbeskrivelse og rådføring er gratis, såfremt du ikke vil tage imod nogen af de tilbud, vi kan give.


© Nyt-Tag.dk | En del af Compara A/S | info@compara.dk